Pizzeta 2

Pizzeta 2

$350

Muzzarella, tomate , jamón, morrones y aceituna